7 dingen waar we van bevrijd (zouden moeten) zijn

5 mei vieren we op Bevrijdingsdag weer dat we jaren geleden bevrijd zijn van een onderdrukker en zijn we blij dat we nu in vrijheid kunnen leven. De meeste mensen die dit bericht nu lezen waren niet bij de oorlog en kunnen zich moeilijk voorstellen hoe het is om in oorlog te leven. Ik ook niet en vind dat ik hier dan ook niet veel over mag vinden. Ik leef nu en ben benieuwd welke onderdrukking we nu ervaren en waar we in recentere jaren van bevrijd zijn of nog moeten worden.

De 7 Vrijheden

Vrijheid van geloofsovertuiging

“De vrijheid van burgers om, zonder voorafgaande controle door andere, zelf te kiezen om tot een overtuiging te komen en deze te belijden en beoefenen.”

Het gaat hier niet om de god(en) waar je wel of niet in gelooft. De vrijheid die ik hier wil omschrijven is de vrijheid om je eigen gedachte vorm te geven, gewoontes aan te leren en hiermee je resultaten te beïnvloeden. Wat is jouw realiteit? Wat geloof je over jezelf en hoe de wereld in elkaar zit?

Ik geloof dat ik alles kan bereiken wat ik wil en ik alleen beperkt word door mijn eigen voorstellingsvermogen. Als ik echt overtuigt ben en geloof dat ik iets kan, is het een kwestie van tijd maar zal het gebeuren. Dit is iets wat we pas sinds een paar jaar mogen geloven. Vroeger waren er een paar die zo dachten en er vaak helemaal alleen voor stonden omdat ze moeilijk met elkaar konden praten. Door de komst van het internet zijn we super gemakkelijk verbonden en vinden we elkaar om elkaar te steunen in onze overtuiging, wat ons sterker maakt.

→ Van welke dingen geloof jij dat “ze nou eenmaal zo zijn”?

Vrijheid van kennis

“een recht op grond waarvan iedereen kennis mag opdoen.”

In Nederland mag ieder kind naar school, ongeacht geslacht, of religie. Je mag als ouders je kinderen ook thuis onderwijzen. Dit is de vrijheid van onderwijs. Wat we ons vaak niet realiseren is dat we ook als volwassenen nog vrij zijn om kennis op te doen. We mogen alles leren wat we maar willen. Van Jongleren tot raket-wetenschap. Youtube maakt het ons wel heel gemakkelijk en alles is wel ergens te leren.

Tot een paar jaar geleden was het nog heel normaal om iets te leren, werk te zoeken en dan met pensioen te gaan of te sterven… welke zich het eerste voordeed. Het word steeds normaler om na je studie nog zelfstandig door te leren. Boeken te lezen of trainingen te volgen. Er is een toenemende hoeveelheid coaches die mensen op allerlei gebieden onderwijst en ondersteunt. We zijn vrij om te blijven leren.

→ Welke kennis heb jij kortgeleden opgedaan?

Vrijheid van overvloed

“Het recht om te leven in overvloed”

Voor sommige mensen is dit een uitdagende. We zien om ons heen duidelijk de gevolgen van tekorten. Armoede, eenzaamheid, ziekte, werkeloosheid en nog veel meer. En tegelijkertijd de aanwezigheid van weelde bij een kleine groep. Sommige mensen pleiten voor een herverdeling van bijv. het vermogen in de wereld maar in werkelijkheid zou dat voor de meeste mensen niet werken.

Iedereen heeft in zijn hoofd een grens van wat hij zou moeten hebben en dit is vaak ook wat ze hebben. Een man die zichzelf een salaris van €50,000 toekent is hier tevreden mee en zal niet zoeken naar meer omdat hij niet gelooft dat hij dat kan krijgen. Als deze man plotseling een ton zou krijgen, bijvoorbeeld wanneer we het vermogen in de wereld herverdelen, kan deze man zijn geloof aanpassen en zichzelf een ton toekennen of hij zakt uiteindelijk weer terug naar €50,000. De meeste mensen hebben hun geloof niet aangepast en zullen dit ook niet zo snel doen. De mensen die dat wel kunnen, zullen dat uit zichzelf al doen of we vermogen in de wereld nu wel of niet herverdelen. Je inkomen bepaald dus niet wat je hebt, Wat je geloofd dat je waard bent, bepaald je inkomen en dat kun je ook breder trekken naar je relaties, gezondheid, etc.

We leven in een wereld vol overvloed. Er is onrecht in de wereld maar er is niemand die ons er van weerhoud om daar iets aan te doen. We hebben allemaal kwaliteiten die we kunnen inzetten en zijn vrij om in overvloed te leven.

Waar liggen jouw grenzen en wie heeft bepaald dat ze daar moeten liggen?

Vrijheid van zelf

“De vrijheid van mensen om, zonder goedkeuring van andere, zich zelf te mogen zijn”

Ooit bij deze vraag stil gestaan:

“Wie ben ik?”

Helaas zijn er heel veel mensen die dat niet doen. Die identificeren zich met wat ze doen. “Ik ben … advocaat, loodgieter, ingenieur.” Hieronder vallen ook de verstopte functie omschrijvingen zoals: moeder, dochter en partner. Wat we doen en wie we zijn, zijn twee verschillende dingen. Stel je voor dat jij iemand bent die bijvoorbeeld zegt, “Ik ben juf” en je wordt ontslagen… wie ben je dan nog? Je zijn is afhankelijk van de functie die andere mensen je toestaan te hebben. In plaats van je te definiëren met wat je doet, ben je vrij om gewoon je ‘zelf’ te zijn. Ik ben, die ik ben. Er valt niet te oordelen over zijn. Omdat jij ‘bent’ moest het zo zijn, anders was je er niet geweest.

Door zijn en doen uit elkaar te trekken kun je fouten maken en vergeven worden, ben je vrij om je zelf te zijn, zonder dat jij of iemand anders over jou hoeft te oordelen.

Ben jij wat je doet of ben jij en doe je dingen? Betrap je jezelf er wel eens op dat je oordeelt over jezelf of iemand anders? Hoe zou je het graag willen?

Vrijheid van keuze

“De vrijheid van iedere mens om steeds opnieuw te kiezen”

Deze vrijheid volgt onvermijdelijk op de Vrijheid van Zelf. Behalve dat we vrij zijn om ons zelf te zijn, zijn we ook vrij om te doen wat we willen. Elke keuze heeft een gevolg, deze kan zowel negatief als positief bijdragen aan je ontwikkeling. Je kunt kiezen om iemand kwaad te doen of tegen een regel in te gaan, wat waarschijnlijk een negatief effect heeft of kiezen voor liefdevolle acties, die waarschijnlijk een positief effect hebben. We hebben elke moment weer de keus om opnieuw te kiezen. Al onze fouten zijn vergeven en elk moment is weer een nieuw moment waarin alles mogelijk is.

Welke keuzes maak jij of vermeid je juist en wat is het effect hiervan op jezelf en je omgeving?

Vrijheid van relatie

“Het recht om een relatie aan te gaan met wie we maar willen”

Natuurlijk mogen we trouwen met wie we willen, of samenwonen, latten of wat dan ook. We mogen een relatie aan gaan met wie we willen maar ook besluiten géén relatie aan te gaan met wie we willen. Algemene beleefdheid of gastvrijheid is denk ik goed. Toch voelen we ons vaak verplicht om binnen onze kringetjes te blijven. Oude vrienden die we al zo lang kennen, ouders bij het schoolplein, maar ook familie.

Er word wel eens gezegd:

“je ben een combinatie van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat.”

Ik weet niet of het precies 5 is en ik denk dat alle mensen waar je mee omgaat je beïnvloeden dus het is wel belangrijk dat je vrij bent om te kiezen met wie je een relatie aan gaat. Niemand is verplicht om, om te blijven gaan met mensen die je weerhouden van het nastreven van jouw bestemming. Andersom werkt dat natuurlijk ook, zoek mensen die je opbouwen en ondersteunen. Daar ben je vrij in.

Welke mensen wil je graag in je leven en welke wil je er graag uit?

Vrijheid van kans

“De vrijheid van ieder mens om kansen te zien en te grijpen”

Dit is mijn persoonlijke favoriet. Ik zie overal kansen en leg altijd verbanden tussen de dingen die ik doe, de mensen die ik ken en de nieuwe verhalen die ik hoor. Ik ben met een project bezig waarbij ik een bijdrage mag leveren aan de verduurzaming van de gebouwen voor de basisschool en middelbare school. Ik mag een groep van op dit moment bijna 400 ondernemers begeleiden binnen een facebook groep en ik werk met een klein groepje aan een specifiek onderwerp. Één van de leden is adviseur voor schoolbestuursleden op het gebied van financiering. Toeval? Op een dag was ik per ongeluk bij een presentatie over plannen voor een wijk in Zoetermeer. Ik sprak de spreker aan, blijkt deze bij de gemeente te werken en zeer geïnteresseerd in mijn inzet in de verduurzaming van school gebouwen. Toeval? En dan te bedenken dat ik alleen maar aan dit project werk omdat ik iemand aansprak tijdens een netwerk bijeenkomst. Toeval?

Ik weet op dit moment nog niet waar al deze kansen naar toe leiden maar één ding weet ik wel zeker. In het leven van iedereen komen er op elk moment kansen voorbij en je bent vrij om ze te grijpen.

→ sta jij open voor kansen en grijp je ze?

Welke vrijheid is voor jou het belangrijkst? Of staat hij er niet tussen? Deel het met ons in een reactie onder dit bericht.

— Diederik

 

 

Leave A Response

* Denotes Required Field